Begroot wat niet bekend is!

Hoeveel pianostemmers zijn er actief in Amsterdam? “Wat is dit voor een vreemde vraag?” zult u vermoedelijk denken, laat staan dat u meteen het antwoord op deze vraag weet. Toch zijn de vragen die worden gesteld bij het nemen van zakelijke beslissingen vaak van hetzelfde kaliber. Met als gevolg dat de financiële consequenties van veel beslissingen niet goed kunnen worden overzien, omdat de grootheden die een rol spelen niet juist begroot kunnen worden.

Maar er is goed nieuws! Alles kan worden begroot! Door op de juiste manier naar het probleem te kijken kunnen we binnen een kwartier het aantal pianostemmers dat actief is in Amsterdam begroten binnen 10% nauwkeurig. Alleen moet er op een andere manier gekeken worden naar de manier van begroten. Er zijn een paar inzichten die hierbij belangrijk zijn:

• Het begroten van een grootheid is niet het zoeken naar de onomstotelijke waarheid, want die is er meestal niet. Het begroten is het verkleinen van de onnauwkeurigheid. Door dit met voortschrijdend inzicht te doen kan met een beperkt aantal iteraties de bandbreedte van onnauwkeurigheid binnen acceptabele grenzen worden verkleind.
• Als een grootheid niet kan worden begroot betekent dit dat het probleem op een te hoog niveau is gedefinieerd en nog verder moet worden gedecomponeerd in hapklare brokken. Net zo lang tot de verschillende onderdelen wel kunnen worden begroot.
• Het begroten door middel van het bepalen van een bandbreedte, waarbinnen met 90% waarschijnlijkheid de werkelijkheid ligt, is onlosmakelijk verbonden met een risicoprofiel.

Bent u nieuwsgierig wat dit zou kunnen betekenen voor uw begrotingsvraagstukken dan hoor ik dat graag van u,

Vriendelijke groet,
Profitz.
Johan de Rooij